Als je als stout schoolmeisje bij de rector zou komen op zijn kamer, zal hij jeeens goed leren te gehoorzamen. Je komt vaak te laat en bent knap brutaal.Na het aankloppen kom je op zijn kamer. Je mag niet gaan zitten maar moet voorhet bureau blijven staan met je handen op de rug. Daar sta je dan..de rector zegt niets,hij bekijkt je alleen.Hij laat je zo 5 minuten staan en het bevalt je niet dat hij je aanstaart en jewordt nerveus en verlegen daarvan. Je draagt een rokje en een kort shirt, dat zorgtervoor dat jij jezelf nog onzekerder en weerloos voelt tov de rector. Hij bekijktje van boven naar beneden.Dan ineens zegt de rector..”draai je eens om meisje”. Je draait je om zodat derector je achterkant ziet. Ook nu sta je daar een paar minuten zonder dat er eenwoord wordt gesproken.De rector staat op en loopt naar je toe en gaat achter je staan. Je hart bonktin je keel.Je draait je hoofd om, zodat je kan zien wat de rector doet. Voor je kijken zegthij!!Je bent een vervelend, slecht luisterend meisje en daar gaan we eens veranderingin brengen zegt hij streng. Hier op school hebben we daar speciale behandelingenvoor.Buk maar voorover meisje zegt hij. Je schrikt en zegt..waarom meneer? Hou je mondjij, gewoon doen wat er wordt gezegd. Je spreekt alleen als ik daar toestemming voorgeef.Dus voorover bukken nu, en snel!! Twijfelend buk je wat voorover…verder bukken!De rector duwt je hoofd naar beneden zodat je ver moet bukken. Je weet dat de rectornu je slipje ziet en voelt je heel klein. Je staat voorovergebogen en de rector kijkt,weer wordt er niets gezegd voor een paar minuten. Je voelt je rot daarbij en vernederd.Dan voel je een hand die je over je slipje glijdt, je duwt de hand weg. Laat dat,zegt de rector en trekt je hand terug.

Direct gevolgd door een flinke tik op je billen.Je schrikt, maar durft niets te zeggen of te doen. Weer komt de hand van de rector,hij glijdt over je billen. Hij trekt je slipje tussen je billen zoals een stringen aait nu je blote strakke kontje. Je verdiend dus straf zegt de rector. Je gaattellen en zegt bij iedere tik “1..ik zal luisteren voortaan”, 2..ik zal luisterenvoortaan”..enz. tot 16 aan toe.Na 16 tikken op je kontje voel je het gloeien. De rector aait over je gloeiendekontje.Ga maar staan meisje…ik hoop dat je hier van leert. Ja, meneer zeg je. Mag iknu gaan?Nee, je mag nog niet gaan zegt hij streng. Trek je shirt maar uit meisje. Je bentzo bang geworden dat je direct het shirt uittrekt. Netjes opvouwen en op de stoelleggen zegt hij. Je vouwt het shirt op en legt het op de stoel. Je draagt geen bh;hier op school m√≥et je een bh dragen…let daar op in het vervolg meisje. Ja meneer.De rector gaat voor je staan en betast je borsten. Handen op je rug meisje..luisterenjij!! Hij voelt je borsten en knijpt zacht in je tepels. Nu knijpt hij venijnig ineen tepel en je roept auuu! Goed zo meisje, dat hoor ik graag, je zal ervan leren.De rector gaat weer zitten achter z’n bureau. Kom voor mijn bureau staan zegt hij.Je loopt naar het bureau. De rector bekijkt je weer en ziet je stevige borsten en deharde tepels van het knijpen. Speel nu zelf met je borsten zegt de rector. Streelze! Maar meneer…..luisteren jij!! Je doet wat je is opgedragen en streelt je eigenborsten, dat voelt erg vernederend.Goed meisje, kom nu maar eens hier. Je loopt naar de andere kant van het bureau enstaat voor hem. Hij streelt je benen en tilt je rokje omhoog. Uittrekken die rok.Je doet wat hij zegt. Opvouwen en op de stoel leggen. En weer hier komen meisje.Met allen je slipje aan sta je weer voor de rector, die nog steeds op de stoel zit.Omdraaien en weer voorover bukken. Je draait je om en bukt voorover. Benen wat uitelkaar meisje. Je staat daar met je kontje naar achteren. De hand vd rector gaatweer over je slipje en hij schuift die opzij, zodat hij je strakke kutje kan zien.Je voelt een vinger je kutje aanraken, aaiend over je lippen.Gaan staan nu meisje en slipje uit. Bevend doe je het slipje uit. Opvouwen meneer?Nee, niet opvouwen, leg maar op het bureau. Je legt het slipje op het bureau.De rector staat op en gaat in een andere hoek van het kantoor zitten. Nu ga jehet bureau helemaal leegruimen meisje, alleen het slipje laten liggen. Je ruimt angstighet bureau leeg.Goed zo meisje, nu mag je voor mij een kopje koffie in schenken en wijst naar deplaats waar de koffie staat. Je geeft het kopje koffie. In de tijd dat ik mijn koffieop drink ga je in de hoek staan meisje met je handen achter je hoofd. Je doet water wordt gezegd en je voelt je echt heel rot daar dit alles.

Als de koffie op ishoor je de bureaula opengaan en weer dicht.Je durft niet te kijken en je bent bang. De rector loopt naar je toe en jij staatnog steeds inde hoek. Je gaat weer meetellen meisje…begrepen?? Ja meneer. De eerstetik op je kontje verraad dat het dit keer geen hand, maar een rietje is. 16 hardetikken met het rietje en je snikt. De rector past op dat het niet te hard gaat ener geen diepe striemen ontstaan. Net genoeg om je het goed te laten voelen.Zo meisje, dat hoort ook bij de behandeling in de hoop dat je ervan leert. En nu meisje…..op het bureau gaan liggen op je rug. Bevend gehoorzaam je en gaatliggen.Helemaal naakt lig je daar. Benen optrekken en uit elkaar meisje. Je ligt nu metje benen uit elkaar op het bureau vd rector. Nu ga je jezelf vingeren meisje en jestopt niet eerder voor ik het zeg. Opschieten!! Je krijgt een rode kop van schaamteen gaat vingeren. Na een poosje mag je stoppen. De rector komt bij het bureau staanen voelt je kutje, een vinger brengt hij naar binnen, gevolgd door 2,3 vingers. Hijvingert je hard en voelt dat je steeds natter wordt.Dan pakt hij het slipje en stopt het in je mond. Hij trekt je aan je benen, zodatje helemaal met je komt op het randje van het bureau ligt. De rector staat nu tussenje benen en maakt zijn broek los. Hij trekt de broek en short uit. Je benen omhoogen open duwend, schuift hij z’n paal in je natte strakke kutje. Beetje bij beetjeverdwijnt heel de paal naar binnen. En dan gaat hij hard stoten, je voelt z’n ballentegen je komt aankletsen. Je wilt tegenstribbelen, maar je weet niet of je het ergvindt of lekker. Harde stoten elke keer weer en op een gegeven moment voel je eenvinger je anus binnendringen. En dan stopt de rector, en gaat op een stoel zitten.Kom hier meisje,slipje uit je mond op je knie√´n en pijpen. Je gaat op je knie√´n zittenen neemt de paal in je mond, hij duwt je hoofd naar voren al trekkend aan je haar.En nu mond open zegt hij. Hij trekt zichzelf af en spuit in je mond. Het sperma looptlangs je mond over je kin.Helemaal schoonlikken meisje! Aankleden en wegwezen nu. Als ik je hier weer zie, zal ik niet meer zo vriendelijkzijn!!Met gebogen hoofd verlaat je het kantoor.

Auteur
DomDomi
E-mail
jhf@wanadoo.nl