De kennis van de eigen geslachtsdelen, de wetenschap hoe deze het meestgeraffineerd bewerkt konden worden, hadden bijgedragen tot een goede. seksuelerelatie met het vrouwelijk geslacht. Ruud verkondigde vaak: je kunt pas goedneuken als je goed kunt masturberen. Het is niet alleen je penis in een gatstoppen en pompen. Dat hij nu zijn penis niet wilde grijpen kwam door deaanwezigheid van Ciska, een buurmeisje, tevens een goede vriendin die vanwegede afwezigheid van haar ouders de avond bij hem had doorgebracht. Uit angstvoor een plotseling losbarstend noodweer was ze blijven slapen. Helaas niet inzijn bed. Ruud had nog wel vage suggesties in die richting gedaan maar uitangst voor een afwijzing was van een aandringen geen sprake geweest. Maar zemocht hem. Tijdens een verjaardagsfeestje enkele maanden geleden, hadden zevrij intiem met elkaar gedanst. Nog voelde hij haar stevige lichaam, de blondeharen in zijn nek. Ze is een gezonde meid die verlangt naar de liefde, sprakRuud tot zichzelf. Helaas missen wij mensen van de 20-ste eeuw de vermogens onsoprecht te kunnen uiten. Wij dragen de trieste erfenis van een industriëlerevolutie die het geile genot grotendeels heeft uitgebannen. En voorzichtigstapte hij zijn bed uit, opende de deur en stond weldra voor voor de kamer waarCiska lag. Aarzelend bewoog zijn hand naar de deurknop. Een lichte twijfel kwamaanwaaien. Hij probeerde na te denken maar zijn gehele lichaam, ook de hersens,waren volkomen gevuld met gevoelens van wellust.

Zijn krachtig omhoogstaandepenis bibberde. De eikel dampte.De kleur was inmiddels paarsrood geworden, het bloed klopte, in het spleetjeverzamelde zich al wat vocht. Wat een penis, zuchtte Ruud die zijn lid reedsomklemd voelde, Ciska moest eens weten. De knop ging naar beneden. Misschienzal ze tegenstribbelen, dacht hij, misschien moet ze over een zekere drempelvan angst heenstappen, maar ik zal haar helpen en als ze eenmaal kennis heeftgemaakt met mijn knobbel, als haar lusten losgewoeld zijn, dan zal ze me vooraltijd dankbaar zijn. Daar ben ik van overtuigd! En Ruud opende langzaam dedeur. Even kreeg hij het moeilijk met zijn ademhaling. Een vreemde spanning diehem vaag deed terugdenken aan zijn puberteit kroop langs zijn lichaam omhoog.Hij moest enkele keren slikken. En daar zag hij Ciska, het meisje waarmee hijzoveel zou willen doen, al geruime tijd. Drie wankelende passen brachten hemnaar het bed waar het buurmeisje lag te slapen. Voorzichtig ging Ruud zitten,sloeg zijn benen over elkaar en werkte zo goed als dat ging zijn penis weg. Zezou er van kunnen schrikken. Het was een waarachtig monster geworden. Ciska lager vredig bij. De haren krulden voorzichtig om het gelaat met de nauwelijksgeopende mond die hij graag wilde kussen. Hij boog zich voorover, bleef openkele centimeters van haar lippen hangen en ademde genietend de lucht in diezij uitblies. Ineens raakten hun lippen elkaar. Er ging een prikkelendesensatie door zijn lichaam en nogmaals werden zijn gevoelens voor haaronderstreept.

Hij hield van haar hoewel Ciska heus niet het enige wezen was aanwie hij zijn liefde zou kunnen schenken. Maar met haar zou hij ook het levendoor kunnen gaan, behalve een lichamelijke eenheid, was met haar een intiemgeestelijk kontakt mogelijk. Voorzichtig bijna teder bewogen zijn handen overeen hoofd dat nergens op reageerde, ze moest in een diepe slaap zijn. Hijstreek de haren opzij en bedekte de vredig gesloten ogen met veel kussen. Ciskableef maar doorslapen. Het lijkt wel alsof ze zich helemaal aan mij heeftovergegeven, dacht Ruud die een dunne deken langzaam naar beneden trok waardoorze er steeds naakter bij kwam te liggen. Eerst verschenen haar borsten die eropwindend uitzagen. Ze waren als bij veel meisjes, niet zo volumineus alsveelal gesuggereerd wordt dat ze moeten zijn maar desondanks ging er zo’naantrekkingskracht van uit dat Ruud weldra zijn handen eromheen sloot en haartepels betastte.`Ciska,’ fluisterde hij, `slaap je nog? ‘Het enige antwoord dat ze gaf was een zacht gekreun alsof ze vaag begreep water gebeurde en heel tevreden alles onderging. Inmiddels rolde de deken overhaar stevige dijen en daar lag Ciska volkomen naakt. Ruud ging tussen haarbenen zitten die hij van elkaar schoof en begon haar gehele lichaam te strelen.Hij genoot van de warmte die haar huid uitstraalde, de zachtheid van haar vleesvooral tussen de benen waar zich het geile centrum bevond.

Ze stootte de geurvan het vrouwtje uit dat genomen ging worden. De malsheid tussen haar benentrok zijn handen onweerstaanbaar aan.Ciska was bedeeld met een prachtige kut waar hij zijn handen niet af kon houden.Zachtjes aaide hij over haar licht behaarde heerlijkheid, intussen bewerkte hijmet zijn pink het spleetje dat zich voorzichtig opende, deels uit een soortvrouwelijke nieuwsgierigheid. De schaamlippen vertoonden de eerste zwelling.Dit wond Ruud verschrikkelijk op, zijn lippen werden gewoon naar haar kutjegedreven. Trillend van begeerte haalde hij zijn tong over haar heerlijkheid omtenslotte bij de kittelaar te eindigen waar een liefdesdans werd uitgevoerd.Ciska kreunde.`Je hebt een heerlijke kut,’ mompelde Ruud, `daar kan je echt trots op zijn. Zeruikt en smaakt naar het vrouwtje in je, √©√©n brok puur natuur.’Ciska legde haar hand op zijn hoofd.`Ben je daar Ruud. Ben je het werkelijk? ‘ zei ze zachtjes met een toon volongeloof.`Wat doe je allemaal met mij. Het is zo heerlijk.’`We hadden veel eerder moeten liefhebben,’ knorde hij. Ciska opende haar ogendie in het begin nogal knipperden.`Ben je zomaar binnen gekomen?’Hij knikte.`Eerlijk gezegd verlangde ik ernaar,’ antwoordde Ciska en vervolgde: `kijk tocheens hoe mijn schaamlippen prachtig gezwollen zijn.

Ik voel me zo geil. Hetklopt en bonkt in mijn onderlichaam.’Ruud ging door met haar geile plekjes te likken.`Geweldig Ruud,’ gilde ze zachtjes, `iets hoger, ja daar, doorgaan! Nu zit jeprecies goed. Oh…’Hij genoot van de sensatie die hij opwekte. Zijn schatje genot schenken, haarlaten kronkelen van geilheid, wie had er een wellustiger voorstel. Vroeger zouhij het anders aangepakt hebben. Toen was het de benen wijd, kut open, de pikerin en maar neuken alsof het om een wedstrijd ging, je wist niet beter.Natuurlijk genoot je wel omdat je niet beter wist. Ook hij was een slachtoffergeweest van een wereld die de schoonheid van de erotiek steeds verder in dehoek trachtte te drukken. Maar Ruud had geleerd en was in geschriften over deoudheid gedoken waar de schoonheid van de erotiek met zijn wellust nog in erewerd gehouden.`Je doet het geweldig,’ kreunde Ciska, `wat ben ik blij dat ik een kut heb. Konik er zelf maar bij. Iedere dag zou ik eraan likken.’Ze boog zich voorover en keek genietend naar haar bloedvolle vlees.`Stop je penis er eens lekker in,’ zei ze ineens op een nerveuze manier. Ruudknikte maar bleef nog even doorlikken, schoof vervolgens langzaam naar boven enliefkoosde haar gezicht. Ondertussen werkte zijn penis zich vanzelf naar haarvragende kutje toe die het grote brok vlees gulzig naar binnen zoog. Ruudzorgde er voor dat het spel zich uiterst langzaam voltrok.

Op een gegeven moment bevond alleen zijn eikel zich in haar lichaam dat zoveelwarmte en liefde afstraalde, dat Ruud het uitschreeuwde. Hij moest diepdoorstoten, kon zo zijn zaad wel laten stromen maar merkte tot zijn verbazingbij zijn schatje een zekere verkoeling op. Ze glimlachte.`Rustig aan, malle jongen,’ zei ze zachtjes, `we moeten lang genieten. Dat wilje toch! ‘En hij voelde de spieren van haar kutje zich wat verslappen hoewel ze niets vanhaar warmte verloor.Er keerde wat rust terug in zijn lichaam en Ruud was tevreden dat ze hetinitiatief over had genomen. Ook zij had er recht op om volkomen bevredigd teworden.`Wacht maar loedertje,’ sprak hij zachtjes en rolde zich op de rug. Ciska kroopboven op hem en ging zo stil mogelijk liggen alsof ze haar kittelaar de kansgaf op zoek te gaan naar nieuwe heerlijkheden. Er werd even zachtjes in zijnvlees gebeten. Het genot schoot door zijn lichaam.`Je weet wat neuken is,’ gromde hij en moest zijn penis bewegen die steedsvaster in de greep van haar kutje geraakte. Met haar hete lustorgaan begon zezijn gehele gloeiende brok geilheid af te tasten. Ze stroopte als eenontdekkingsreizigster zijn hele pik af en bleef uiteindelijk bij zijn eikelhangen, en hij voelde de kittelaar stevig tegen zijn knobbel. Ruud kreunde. OokCiska opende haar mond.`Een gloeiende spijker. Voel je het.’Hij antwoordde met zijn handen die over haar billen dansten. Intussen schoofCiska maar door.`Mijn kut zit precies op je punt,’ jubelde ze, `alles is geweldig. En ineensliet ze zich naar beneden zakken, greep zijn pik en streelde deze op eendankbare manier, als een liefhebbende moeder haar kind. Overal waar haar lippenbij konden komen deelde ze kusjes uit.`Liefste,’ mompelde Ruud, `kom in mijn armen.’

Als vanzelf sloten zij zich samen, ze werden een paar, de lustorganenverenigden zich , ze neukten, deden hun best om elkaar steeds diepereverrukkingen te geven. Ze losten op in een zee van geilheid. De erotiek gingweer eens een ouderwets hoogtepunt beleven. Een kille, vereenzaamde ,afgedwaalde wereld werd uitgelachen. Ciska begon wild met haar “hoofd teschudden.`Wat doe je me aan.’De woorden kwamen er uit als een geile zucht. Teder streelden haar handen zijnlichaam waar dit maar geraakt kon worden. En meer nog deed Ruud zijn best haaral het mogelijke genot te geven. Het vrouwtje begon te trillen en te beven,haar kutje kneep zich al wat samen, de handen tasten diep in zijn middel, zekrabde zowaar. Verliefd kijkende ogen vervolmaakten een prachtige eenheid, hetwaren geen twee mensen meer die neukten.`Ik zal je laten gillen,’ kreunde ze en greep nogmaals zijn penis en begon dezeop een tergend langzame, zeer geile manier te bewerken. Ze wist precies hoe hetgenot opgewekt kon worden. Nu eens streelde ze met het puntje van haar tongzijn spleetje, dan weer zoog ze aan het gehele lid dat de kleuren van eenvuurspuwende berg begon aan te nemen. De aderen klopten woest. Ik voel jegeilheid,’ glimlachte Ciska die nog even haar tong liet dansen en daar spoothet zaad en liep druipend over haar vingers. Hij kuste haar vurig. Je hebt eenmoedervlekje,’ lachte ze, `net even onder je navel. Als je penis overeindstaat, zie je er niets van.’Ruud grinnikte, omarmde haar, greep vervolgens voorzichtig haar kutje en liktedit tot ze gillend wegzakte in een loom makende wellust. Ook Ruud droomde weg.Het speet hem de volgende ochtend zijn ogen te moeten openen.

Auteur
Papadoc
E-mail
info@serviceworld.nl
Website
Serviceworld media web